Leerlingenaanmelding

Aanmelding nieuwe leerlingen op de ds. G.H. Kerstenschool
 
De jaarlijkse leerlingenaanmelding vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 7 januari 2020 (voor ouders) en woensdagmorgen 22 januari 2020 (voor ouders en kind). Voor alle data geldt D.V.!
U meldt dan uw kind, als dat voor juni 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt, aan voor het schooljaar 2020-2021. Enkele bijzonderheden:
 
Dinsdagavond 7 januari 2020:
  • Hebt u al schoolgaande kinderen, dan weet u hoe het er op onze school aan toe gaat. Deze ouders verwachten we tussen 19.00 uur en 19.45 uur.
  • Hebt u nog geen schoolgaande kinderen en komt u uw oudste kind aanmelden, dan verwachten we u om 19.45 uur. Na een welkom met koffie informeren we u door middel van een presentatie over de school en brengen we een bezoek aan de kleutergroepen. Uiteraard is er dan ook alle gelegenheid om vragen te stellen.
 
Woensdagmorgen 22 januari 2020:
  • Op deze morgen is er in de drie kleutergroepen tussen 9.30 uur en 10.30 uur een open morgen waarin alle nieuw aan te melden (aangemelde) kinderen met hun ouder(s) welkom zijn.
  • U kunt samen met uw kind ervaren hoe het in de kleutergroepen gaat. Er is voor uw kind gelegenheid om even in de hoeken te kijken en mee te doen aan het spel in het speellokaal en op het schoolplein.
  • Hebt u geen oppas voor uw jongere kinderen? Wij zorgen op dit tijdstip voor een crèche in de school.
 
Benodigdheden bij aanmelding:
  • Bij aanmelding vragen we ouders de grondslag van de vereniging te onderschrijven door een verklaring te ondertekenen.
  • Wij verzoeken u het burgerservicenummer (BSN) van uw kind en uw huisartsgegevens mee te nemen bij de aanmelding.
  • Op zowel 7 januari als 22 januari kan uw kind worden aangemeld. Het is ook mogelijk om later aan te melden, maar wel graag vóór 1 februari 2020.
 
Bij verhindering:
Als u op 7 januari én 22 januari verhinderd bent, kunt u contact opnemen met de school, telefonisch (428862) of via e-mail (algemeen@dsghkerstenschool.nl).
 
Wilt u graag een persoonlijk gesprek met de directeur, dhr. J. Gorter, dan kunt u dat aangeven via bovenstaand e-mailadres. Van harte welkom!