Aanmelding nieuwe leerlingen op de ds. G.H. Kerstenschool

 
In voorgaande jaren werd de jaarlijkse leerlingenaanmelding gedaan tijdens de aanmeld/informatie-avond bij ons op school. In verband met het coronavirus vervalt de informatie-avond. Ook de open morgen gaat niet door. Indien mogelijk proberen we de open morgen aan het begin van het nieuwe jaar nog te plannen. De procedure voor aanmelding is dit cursusjaar als volgt:
 
Algemene zaken voor aanmelding:
  • U meldt uw zoon of dochter aan voor het cursusjaar 2021-2022. We vragen u om aan te melden als uw zoon of dochter vóór juni 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt. Wanneer uw zoon of dochter na mei 2022 4 jaar wordt, is aanmelding nog niet noodzakelijk.
  • Bij aanmelding vragen we ouders de grondslag van de vereniging te onderschrijven door de verklaring op het aanmeldingsformulier te ondertekenen.
 
Aanmelden als er al kinderen op school zitten:
  • Aanmelden kan door het aanmeldformulier te downloaden via de website en dit digitaal in te vullen. Het mailen van het formulier kan naar: algemeen@dsghkerstenschool.nl.
  • Het is ook mogelijk om een papieren exemplaar in te vullen (deze kunt u via uw zoon/dochter op laten halen bij meester Gorter).
  • We willen u vragen om aan te melden vóór D.V. 15 januari 2021.

Aanmelden / kennismaken als er nog geen kinderen op school zitten:
  • De jaarlijkse informatie-avond vervalt. In plaats daarvan willen we met alle nieuwe ouders een kennismakingsgesprek houden. Bij dit gesprek zullen meester Gorter (directeur-bestuurder) en juf Molenaar (teamleider onderbouw) aanwezig zijn.
  • In overleg met u willen we deze gesprekken plannen. Om een afspraak te maken kunt u mailen naar: algemeen@dsghkerstenschool.nl of bellen naar 0180-428862. De gesprekken willen we zoveel mogelijk in december houden (of eventueel begin januari).
  • Ook als u nog in de oriëntatiefase zit, bent u van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze school.