Aanmelding nieuwe leerlingen op de ds. G.H. Kerstenschool


De procedure voor aanmelding is als volgt:
 

Algemene zaken voor aanmelding:

 • U meldt uw zoon of dochter aan voor het cursusjaar 2024-2025. We vragen u om aan te melden als uw zoon of dochter vóór juni 2025 de leeftijd van 4 jaar bereikt. Wanneer uw zoon of dochter na mei 2025 4 jaar wordt, is aanmelding nog niet noodzakelijk.
 • Bij aanmelding vragen we ouders de grondslag van de vereniging te onderschrijven door de verklaring op het aanmeldingsformulier te ondertekenen.
 
Aanmelden als er al kinderen op school zitten:
 • Aanmelden kan door het aanmeldformulier te downloaden via de website en dit digitaal in te vullen. Het mailen van het formulier kan naar: algemeen@dsghkerstenschool.nl.
 • Het is ook mogelijk om een papieren exemplaar in te vullen (deze kunt u via uw zoon/dochter op laten halen bij meester Gorter).
 • We willen u vragen om aan te melden vóór D.V. 31 januari 2024.

Aanmelden / kennismaken als er nog geen kinderen op school zitten:
 • Er is geen jaarlijkse informatie-avond meer. In plaats daarvan voeren we met alle nieuwe ouders een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zullen meester Gorter (directeur-bestuurder) en juf Molenaar (teamleider onderbouw) aanwezig zijn.
 • In overleg met u willen we deze gesprekken plannen. Om een afspraak te maken kunt u mailen naar: algemeen@dsghkerstenschool.nl of bellen naar 0180-428862. De gesprekken willen we zoveel mogelijk in november en december houden (of eventueel begin januari).
 • Ook als u nog in de oriëntatiefase zit, bent u van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze school.

Woensdagmorgen 22 november 2023:
 • Op deze morgen is er in de drie kleutergroepen tussen 9.30 uur en 10.30 uur een open morgen waarin alle nieuw aan te melden (of al aangemelde) kinderen met hun ouder(s) welkom zijn.
 • U kunt samen met uw kind ervaren hoe het in de kleutergroepen gaat. Er is voor uw kind gelegenheid om even in de hoeken te kijken en mee te doen aan het spel in het speellokaal en op het schoolplein.
 • Hebt u geen oppas voor uw jongere kinderen? Wij zorgen op dit tijdstip voor een crèche in de school.
 • Aanmelden kan t/m dinsdag 21 november via i.molenaar@dsghkerstenschool.nl