Gegevens Ds. G.H. Kerstenschool:

Ds. G.H. Kerstenschool

Margriete van Comenestraat  2

2982  PH  Ridderkerk              

Tel.    : 0180 - 42 88 62 (directie, midden- en bovenbouw)

            0180 - 42 86 37 (onderbouw)


E-mail : 

algemeen@dsghkerstenschool.nl


Locatiedirecteur                               : Dhr. P. Baaijens (onderwijs + huisvesting)

Locatiedirecteur                               : Dhr. A. van Gent (financiën + personeel)

Onderbouwcoördinator/I.B.er            : Mw. I. Molenaar
 
Bovenbouwcoördinator/I.B.er            : Mw. A. Visser

I.B.er                                              : Mw. A. Braal

I.C.T.er/Organisatie                          : Dhr. A. Vos