Gegevens Ds. G.H. Kerstenschool:

Ds. G.H. Kerstenschool

Margriete van Comenestraat  2

2982  PH  Ridderkerk              

Tel.    : 0180 - 42 88 62 (directie, midden- en bovenbouw)

           0180 - 42 86 37 (onderbouw)


E-mail : 

algemeen@dsghkerstenschool.nl

Locatiedirecteur (tot 01-08-2019)     : Dhr. P. Baaijens (onderwijs + huisvesting)

Locatiedirecteur (m.i.v. 01-08-2019) : Dhr. J. Gorter (onderwijs + huisvesting)

Locatiedirecteur                               : Dhr. A. van Gent (financiën + personeel)

Teamleider onderbouw/I.B.er            : Mw. I. Molenaar
 
Teamleider bovenbouw/I.B.er            : Mw. A. Visser

I.B.er                                              : Mw. A. Braal

I.C.T.er/Organisatie                          : Dhr. A. Vos

Coördinator Sociale Veiligheid            : Mw. J. Inkum

Coördinatoren HB                             : Mw. S. Faasse en Mw. A. op den Brouw