Gegevens Ds. G.H. Kerstenschool:

Ds. G.H. Kerstenschool

Margriete van Comenestraat  2

2982PH  Ridderkerk              

Tel.: 0180 - 42 88 62

E-mail: algemeen@dsghkerstenschool.nl

Directeur-bestuurder / MT-lid                 : Dhr. J. Gorter

 
Teamleider bovenbouw / I.B.-er / MT-lid  : Mw. A. Visser

Teamleider onderbouw / MT-lid               : Mw. I. Molenaar

I.C.T.-er / Organisatie / MT-lid                : Dhr. A. Vos

I.B.-er                                                  : Mw. A. Braal

Coördinator Sociale Veiligheid                 : Mw. J. Inkum

Coördinatoren MHB                                : Mw. S. Tanis en Mw. A. op den Brouw

(=Meer en Hoogbegaafdheid)