Hulp van ouders

Ieder jaar vinden op school diverse activiteiten plaats, waarbij we graag de ouders en verzorgers betrekken. Dit geldt zowel voor binnen- als buitenschoolse activiteiten. We denken daarbij aan uw aanwezigheid tijdens de jaarlijkse kerstfeestvieringen, de ouderochtenden e.d. Ook uw hulp bij excursies, groepslezen, uitleenbibliotheek, ICT en niet te vergeten de halfjaarlijkse schoonmaakavonden is van groot belang. Zonder uw hulp is het zelfs onmogelijk om bepaalde activiteiten plaats te laten vinden. Met het oog daarop is een ouderhulpgroep ingesteld. Uw deelname daaraan wordt op hoge prijs gesteld, maar is uiteraard geheel vrijwillig. De coördinator stelt de deelnemers van te voren op de hoogte van op handen zijnde activiteiten.

Contactpersoon: 
mw. T. (Therése) Den Uil
  
   ouderhulpgroep@dsghkerstenschool.nl 

 

   Opgaveformulier ouderhulpgroep 2020-2021