Nieuws november - december 2021

01-11-2021
01-11-2021
De leerlingenaanmelding zal dit jaar wat anders verlopen dan andere jaren. Info vindt u op de website onder het kopje "Aanmelding".

18-11-2021
De chocoladeactie door groep 7 en 8AB voor S.D.E.L. heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 6.500! De kaartenactie door groep 5 en 6 voor W&D heeft het mooie bedrag opgebracht van € 975,-! Allemaal hartelijk bedankt hiervoor!

20-12-2021
De Kerstbijeenkomst wordt vandaag in de klassen gehouden, van 16.00-1700. De school is 's middags om 14.00 uit.

21-12-2021
Vervroegde start Kerstvakantie i.v.m. sluiting Corona! Bestuur en schoolteam wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!