Van de leerlingen van groep 8


Wist u dat:
- We met de klas naar Prinsjesdag zijn geweest (Rens Kooy)
- We 23-9-2016 een gastles van bureau Halt hebben gehad? (Wouter Verhoeven)