Van de leerlingen van groep 7
De rekenles ging pas over vierkante meters, vierkante kilometers, enz. We hebben uitgerekend hoeveel personen er in 1 m2 passen! Rekent u mee?
Ook tekenden we 1 damWeet u hoeveel m2 dat is?

En omgerekend naar vierkante decimeters?