Nieuws van groep 3A

Hoeken in groep 3

 
27 december 2016
Een poosje geleden hebben we u verteld over de veranderingen die uw kind meemaakt bij de overgang van groep 2 naar groep 3.
Op dit moment zijn de meeste kinderen eraan gewend.
Toch hoor je nog vaak de vraag: Doen we vanmiddag planbord?
Op maandag- en dinsdagmiddag spelen en werken de kinderen het tweede stuk van de middag in de hoeken.
U begrijpt dat we niet zoals in groep 2 een thema helemaal uit kunnen werken.
Daar hebben we in groep 3 de tijd niet voor.
We hebben de volgende hoeken: de computerhoek, de leeshoek, de schrijfhoek, de knutselhoek,
de tekenhoek,de clicshoek,de legohoek en de bouwhoek.
We sluiten soms aan bij het thema van Lijn 3 in een hoek.
Bv bij het thema "Mijn Lijf" bouwen we in de bouwhoek een ziekenhuis. (zie foto's)
In de schrijfhoek werkten we naar aanleiding van een biologieles over de vos (zie foto's)
In de teken-en knutselhoek werkten we over de herfst.
In de leeshoek lazen we boeken over de herfst.
Op de computer staat een programma dat hoort bij Lijn 3 en de rekenmethode Wereld in Getallen.
Op de foto's kunt u zien dat de kinderen erg betrokken bezig zijn.
Op donderdagmiddag werken we niet in de hoeken omdat we dan naar gym gaan.

                            Veranderingen in groep 3 
oktober 2016
De eerste periode in groep 3 zit er al weer op.
Het is voor de meeste kinderen altijd best wennen!

U zult vast wel begrijpen dat de verandering voor uw kind groot is.
Het is heel verschillend hoe een kind reageert op de veranderingen.
Er zijn kinderen die er geen last van hebben. Anderen laten verandering van gedrag thuis zien.

We gaan eens kijken hoe er een dag in groep 3 uitziet
Het begin van de morgen is hetzelfde als in groep 2.
We beginnen in de kring met gebed en het zingen van de weekpsalm.
Voor de meeste kinderen is het goed als u in de week regelmatig de psalm zingt.
De kinderen vertellen over hun belevenissen. Dan volgt het Bijbelverhaal.
Er wordt stil en eerbiedig geluisterd. 
Fijn om te merken dat veel ouders thuis vragen stellen over hetgeen verteld is!
Dat is de reden dat ik elke week de bijbelvertellingen mail.
Na een beweegspelletje gaan de kinderen in groep 2 werken en spelen in de hoeken.
In groep 3 gaan we letters en woorden lezen en schrijven.
De meeste l.l zijn erg gemotiveerd en doen goed mee met de leesmethode Lijn 3.
Deze methode is helemaal te zien op het digibord dat verhoogt de betrokkenheid.
Er is een groot verschil tussen de leerlingen. Veel leerlingen kunnen al veel letters als ze in groep 3 komen.
Zij maken soms een sprong voorwaarts en  gaan ineens woorden lezen zonder hakken.
Dit zijn de leerlingen die snel extra werk nodig hebben.
Dan is er een grote groep die al veel letters kennen maar nog een poosje blijven hakken.
Tenslotte de l.l die nog helemaal geen letters kennen. 
Zij hebben extra hulp in en buiten de klas nodig.
 
Na de leesles is het pauze
De pauze is voor de meeste l.l ook een verandering. Op het plein spelen ook de kinderen van groep 3/4, 4 en 5. Ze waren gewend in groep 2 dat alleen hun eigen groep met hun eigen juf buitenspeelde.
Nu rent alles door elkaar en loopt er een juf of meester buiten die ze niet kennen.
Er zijn kinderen die het materiaal van groep 2 missen.
Gelukkig gaat het spelen bij de meeste kinderen goed! In het begin hoor je vaak: "Is de pauze nu al om?"
Het buitenspelen is in vergelijking met groep 2 heel kort!

Na de pauze drinken en eten we ons tussendoortje. Een gezellig moment! Er wordt voorgelezen.
Dan is het hoog tijd dat de rekenles begint.
Net als bij lezen is het niveuaverschil tussen de kinderen groot.
Er zijn kinderen die al plus- en minsommen kunnen maken als ze in groep 3 komen.
Zij hebben extra uitdaging nodig en werken in het plusboek.

U begrijpt dat er een goede organisatie nodig is om tegemoet te komen aan die verschillende niveaus
Het is heel belangrijk dat de leerlingen goed zelfstandig kunnen werken.
De basis voor het zelfstandig werken is in de groepen 1 en 2 gelegd.

In groep 3 moeten ze leren in een werkboekje de opdrachten te begrijpen.
Op het bord staat precies met picto's de volgorde van werken.

De leerlingen hebben geleerd:
Wat doe ik als ik mijn werkboek blz af heb?
Wat is vandaag het klaarwerkje?

Wat doe ik als ik iets niet begrijp? 
Dan mag ik het aan een andere leerling vragen.
Hoe help ik een ander zonder voor te zeggen?
Weet die leerling het niet, dan zet ik mijn vraagblokje neer voor de juf.
Als de juf bezig is met een andere leerling, ga ik iets doen wat ik wel begrijp.

U begrijpt dat er veel nieuwe dingen zijn in groep 3
en nu hebben we het nog helemaal niet gehad over de schrijfles.
We zijn begonnen met het schrijven van de cijfers.
De kinderen hebben in groep 2 de cijfers 1 t/m 5 leren schrijven.
Er zijn kinderen die zichzelf  het schrijven van cijfers en letters hebben aangeleerd.
Je ziet vaak een verkeerde schrijfrichting. Het is moeilijk om dat weer af te leren.
Datzelfde geldt voor de penhouding.
We zijn al een paar weken begonnen met ons eerste schrijfschriftje.
We leren de deftige letters. Misschien heeft u uw kind die letters thuis al zien schrijven!

De morgen in groep 3 vliegt voorbij. Alle kinderen en de juf zijn aan een langere pauze toe!
We hopen dat u nu een idee gekregen hebt van een morgen in groep 3.
hartelijke groet,
Juf M Smits