Nieuws van groep 3B
week 16

We zijn alweer 13 weken verder!
Wat gaat de tijd toch snel! In de hoeken hebben het thema "pizzarestaurant" afgerond..
U hebt vast wel de foto's bekeken en gezien hoe leuk het was.
We zijn nu begonnen met het thema"huisarts" In de klas hebben we een doktershoek waar "echt"onderzoek plaatsvindt. Dat hebt u in de laatste nieuwsbrief kunnen zien!
We bouwen een plattegrond van een huisartsenpost.
In de knutselhoek maken we een ambulance.
Elke morgen leren we letters, woordjes en zinnen lezen.
Het leestempo gaat steeds vooruit.
We hebben nu al een eigen stilleesboek in ons kastje!
In ons rekenboek maken we al echte sommen!
Deze week hebben we gerekend met pepernoten, dat was pas leuk!
In ons schrijfschrift schrijven we al deftige letters.
U merkt het al. We werken heel hard!  Nog twee weken en dan ... heerlijk vakantie!


Week 3

Deze week hebben we met Sova aandacht besteed aan het spelen op het plein.
Vooral het voetbalspel geeft vaak ruzie. De regels zijn bij ieder kind vaak verschillend.
Hoe houden we rekening met elkaar?
Ouders als u merkt dat er dingen zijn in het contact met andere kinderen waar uw kind meezit , neem dan zo snel mogelijk contact op!

Groep 3 moet er ook aan wennen dat de pauze zo kort is en ze met meerdere groepen op een plein spelen. Ze missen vaak materiaal. We hebben daarom wat klein speelgoed gekocht.
Kinderen mogen ook speelgoed meebrengen op maandag- en dinsdagmiddag.
Deze week heeft Rowan een ongelukje gehad. We hopen dat hij er volgende week weer zal zijn.
Maurits en Brett, we hopen dat jullie volgende week ook weer beter zijn.
We genieten van de beweegspelletjes tussendoor
We hebben zelfs met de hele groep een prentenboek van Elmer nagespeeld!
Deze week onze eerste toets gemaakt. U kunt de resultaten zien op het ouderportaal.
Dinsdag: Psalm 116:4
Woensdag: Kaïn en Abel
Donderdag: Noach bouwt een ark
Vrijdag: De zondvloed

Hartelijke groet,
Juf M SmitsWeek 2
We hebben op maandag-en dinsdagmiddag in hoeken gewerkt.
Het thema van de hoeken is: "de Tuin".
In de tuinhoek wordt de tuin gemaakt mbv gekleurde blokjes.
In de bouwhoek maken we een terras nav een bouwtekening.
In de schrijfhoek schrijven we woorden over de tuin of maken we een blad met bloemen.
We knutselen een bloem, lezen over bloemen en bijen in de leeshoek.
In de computerhoek zijn we begonnen met het computerprogramma dat bij de rekenmethode en lijn 3 methode hoort.
Met lego en clics maken we een tuin.
De biologie lessen gaan over bloemen en bijen. hebt u een boek of andere materiaal van harte welkom!
Misschien weet u een imker die in de klas iets kan vertellen, dan hoor ik het graag!
Deze week heb ik voor alle ouders het lijn 3 oefenprogramma voor thuis opengezet.
Als er problemen zijn, dan kunt u een mailtje sturen naar meester Vos.
Heel fijn dat op dinsdagmorgen alle kinderen de psalmkaart meegenomen hebben!!
Voor deze week gaan we Psalm 116:3 leren
Dinsdag BG ( omdat kinderen woensdag vrij zijn): De schepping
Donderdag:Het paradijs
Vrijdag:De zondeval

Hartelijke groet,
Juf M Smits

 
 
Week 1
De eerste schoolweek is weer voorbij. Het was nog allemaal nieuw voor de kinderen. Meer zitten aan je tafel, werken in boekjes, minder naar buiten.
De meeste kinderen zullen de eerste tijd best moeten wennen en moe uit school komen.
Deze week hebben we nog niet in hoeken gewerkt. U zult begrijpen dat we dit in groep 3 minder doen dan in groep 2.
De leesmethode "Lijn3 "en de rekenmethode "Wereld in getallen" vraagt elke morgen veel aandacht.
In de schrijfles zijn we begonnen met het oefenen van het schrijven van de cijfers.
Er is veel niveauverschil in groep 3. Er zijn kinderen die al kunnen lezen, andere kinderen weten nog weinig letters.
Volgende week hopen we op maandag- en dinsdagmiddag in de hoeken te gaan werken en spelen.
De bijbelvertellingen van deze week:
Dinsdag: vergeet u de psalmkaart niet mee te geven!
overhoren van psalm 100:4- in klein groepje zingend. Intro vd nieuwe psalm
Psalm 116:2
Thema BG deze week> Zoeken
Woensdag:2 Kron 34:1-13 de God van je vader zoeken
donderdag: Lukas 19:1-10 Hij zocht Jezus te zien
Vrijdag:Lukas 15:1-17 - God zoekt verloren schapen

hartelijke groet, 
Juf M Smits