ANBI-status
 
De vereniging heeft de ANBI-status, schenkingen en giften aan de stichting zijn daardoor voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens van de instelling:
Naam: De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Ridderkerk.
Doelstelling: De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs met als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.
RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer 2633486
 
Beloning bestuursleden: De beloning van het bestuur is gemaximeerd op € 400,-
- I. Witter (1e voorzitter)
-
L. van Antwerpen (2e voorzitter)
- I. Boot (secretaris)
- C. van Dieren (penningmeester)
-
L.G. Potappel  
- A. Soffree
- W. Veldhoen

Verdere info:
- Jaarrekening 2018 (VOGG Ridderkerk) 
- Jaarverslag 2018 (VOGG Ridderkerk) 
-
Strategisch bestuursbeleidskader (VOGG - november 2011)