ANBI-status
 
De vereniging heeft de ANBI-status, schenkingen en giften aan de stichting zijn daardoor voor de schenker aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Gegevens van de instelling:
Naam: De Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Ridderkerk.
Doelstelling: De Vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs met als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.
RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer 2633486
 
Beloning bestuursleden: De beloning van het bestuur is gemaximeerd op € 250,-
- I. Witter (voorzitter)
C.C. van Pelt (2e voorzitter)
- C. van Zandwijk (secretaris)
- P.J. Eggebeen (penningmeester)
- L. van Antwerpen 
- E.H. Krijgsman
- W. Veldhoen

Verdere info:
- Jaarrekening 2016 (VOGG Ridderkerk) 
- Jaarverslag 2016 (VOGG Ridderkerk) 
-
Strategisch bestuursbeleidskader (VOGG - november 2011)