Schoolmelk
 
M.i.v. schooljaar 2016-2017 is het niet meer mogelijk om schoolmelk te drinken, zie voor verdere info hieronder de brief van Campina.

 

Geachte coördinator Campina Schoolmelk,

In de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar, hebben wij helaas geconstateerd dat er op uw school minder dan 5 Campina Schoolmelk abonnementen zijn.

 

Dit betekent dat er elke week een vrachtwagen langs komt om een erg klein aantal pakjes Campina Schoolmelk af te leveren. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke pijlers voor FrieslandCampina en bovenstaande is daar niet mee in lijn. Aanvullend is een ondergrens van minimaal 5 abonnementen per school vanuit logistiek oogpunt wenselijk.

 

Wij moeten u daarom tot onze spijt mededelen, dat wij gaan stoppen met het leveren van Campina Schoolmelk op uw school, met ingang van schooljaar 2016-2017.

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en inzet de afgelopen jaren!

 

Uiteraard hopen wij in de toekomst weer Campina Schoolmelk op uw school te kunnen gaan leveren. Het blijft onze missie om kinderen te voorzien van gezonde zuivel met de benodigde bouwstenen, als wel een gezond voedingspatroon te stimuleren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Campina Schoolmelk Team