Medezeggenschapsraad

Lange tijd was aan de school geen medezeggenschapsraad verbonden. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die sinds januari 2007 van kracht is, bepaalt echter dat vanaf 1 augustus 2009 aan alle scholen een medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.
 
Na verkiezing van een voorlopige medezeggenschapsraad in het schooljaar 2008-2009 zijn statuten en een reglement voor een medezeggenschapsraad vastgesteld. Inmiddels is een definitieve MR geïnstalleerd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Wanneer u vragen hebt die u aan de MR of via de MR aan de school wilt stellen, kunt u ook gebruik maken van het e-mailadres: mr@dsghkerstenschool.nl