19 Februari 2018 - aanvangstijd: 19.30 u.

    LOCATIE:  Ds. G.H. Kerstenschool
 1. Opening   
   
 2. Vaststellen notulen en bespreken actiepuntenlijst d.d.  13-12-2017
   
 3. Ingekomen correspondentie/stukken:
  1. Begroting 2018
  2. Bespreking formatie en aanstellingen
    
 4. Opstaande vragen/bespreekpunten dagelijks bestuur
  1. Betrokkenheid bij ARBO zaken
  2. Uitkomst RI&E
  3. Gesprekken met delegatie leerlingen
  4. Buitengewoon verlof
  5. Koeling beneden lokalen
  6. Functiemix
    
 5. Rondvraag
   
 6. Sluiting