aanvangstijd: 19.30 u.

    LOCATIE:  Ds. G.H. Kerstenschool
 1. Opening   
   
 2. Vaststellen notulen en bespreken actiepuntenlijst d.d.  13-06-2017
   
 3. Ingekomen correspondentie/stukken:
  1. Jaarplan 2017-2018
  2. Management rapportage 2016-2017
  3. FinanciŽle managementrapportage tm juli 2017
  4. Managementrapportage personeel 2016-2017
  5. Training communicatie ROV
    
 4. Datum TB-MR overleg 2018
   
 5. Rondvraag
   
 6. Sluiting