Data vergaderingen MR seizoen 2015/2016

De vergaderdata voor het nieuwe seizoen 2015/2016 zijn DV als volgt:

31 oktober 2017
13 december 2017 Vergadering met Toezichthoudend bestuur
30 mei 2018
 
Alle vergaderingen worden gehouden in de Ds. G.H. Kerstenschool en beginnen om 19:30 uur.

Als u onderwerpen hebt waarvan u denkt dat deze op de vergadering van de MR behandeld moeten worden, aarzelt u dan niet contact te leggen met een van de leden van de MR. Wij zullen dan beoordelen of wij het onderwerp kunnen behandelen of u adviseren eerst een gesprek aan te gaan met personeel en/of directie van de school.