Data vergaderingen MR seizoen 2017/2018

De vergaderdata voor het nieuwe seizoen 2017/2018 zijn DV als volgt:

31 oktober 2017
13 december 2017 Vergadering met Toezichthoudend bestuur
19 februari 2018
30 mei 2018
26 juni 2018
 
Alle vergaderingen worden gehouden in de Ds. G.H. Kerstenschool en beginnen om 19:30 uur.

Als u onderwerpen hebt waarvan u denkt dat deze op de vergadering van de MR behandeld moeten worden, aarzelt u dan niet contact te leggen met een van de leden van de MR. Wij zullen dan beoordelen of wij het onderwerp kunnen behandelen of u adviseren eerst een gesprek aan te gaan met personeel en/of directie van de school.