Contact met de MR?

De MR is bedoeld om zowel de belangen van de ouders als van de school te behartigen. Het gaat om medezeggenschap, het bestuur maakt het beleid. De MR bestaat uit een oudergeleding en uit een personeelsgeleding. Mochten er nog zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen of een email te sturen aan  mr@dsghkerstenschool.nl.