Verkeerssituatie

 

De Ds. G.H. Kerstenschool is gelegen op de hoek van de Margriete van Comenestraat en de Caspar van Gendtstraat. Het is een rustige locatie. De toegangswegen naar de Margriete van Comenestraat zijn echter wel druk. Het gaat hier om de Sportlaan en de Koninginneweg. Na de samenvoeging van beide locaties is het drukker op de route naar school. In overleg met de politie en de gemeente is het volgende besloten:

  • Kinderen die vanuit Slikkerveer op de fiets naar school komen, steken niet meer bij de eerste oversteekplaats over, maar rijden voorbij de T-kruising en steken daar over. Ze houden het fietspad langs de Koninginneweg en steken bij de Margriete van Comenestraat lopend via het zebrapad over. Deze oversteekplaats wordt beveiligd door klaar-overs. Dat betekent wel dat de route via trottoir en doodlopende Caspar van Gendtstraat achterlangs de school niet meer toegestaan is, behalve voor leerlingen en ouders die lopend naar school komen.
  • De kinderen die vanuit Ridderkerk naar school fietsen wordt aangeraden gebruik te maken van de smallere parallelstraten van de Koninginneweg en pas over te steken bij de Doctor Ingenieur Lelystraat. Daar kunnen ze weer gebruik maken van de diensten van de klaar-overs.
  • De ouders die met de auto komen, rijden op weg naar school de Margriete van Comenestraat in en bij het naar huis rijden nemen ze de Caspar van Gendtstraat. Via de Hovystraat bereiken ze dan weer de Koninginneweg. Daarmee wordt een eenrichtingsverkeersroute gecreëerd, waarbij de doorstroming wordt bevorderd.
  • We verzoeken u dringend de rijweg of het trottoir bij de school niet te blokkeren door daar te parkeren. Parkeer uw auto op een verantwoorde manier, langs het trottoir, in de parkeervakken bij het Maxima College of in de Caspar van Gendtstraat. Het kan toch geen bezwaar zijn om een eindje te moeten lopen!
  • De politie houdt een oogje in het zeil bij de klaar-overs en het schoolteam op het verkeer rondom de school.

Contactpersoon brigadieren: Mw. J. (Janneke) Neeleman